Juho Valtanen - OK / X30 Pro

Niko Lehtonen - OK

Tuukka Taponen - OKJ / X30 Junior

Jussi Kohtala - X30 Master

Axel Saarniala - OK / Rotax Senior

Aki Rask - OK

Patrick Hakala - OKJ / X30 Junior

Sofia Kohtala - X30 Master

D4S_4420.jpg

Robin Sario - OK / X30 Senior

Antti Ollikainen - OK

Matias Nuoramo - OKJ / Rotax Junior

Arto Sainio - X30 Master